แค่ 3 วัน ศาลสั่งคุมประพฤติเมาแล้วขับ เกือบ 4,000 คดี

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 05:56 น.

Views

ปภ. สรุปตัวเลข 3 วันอันตราย 11-13 เมษายน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 174 คน บาดเจ็บ 1,728 คน เกิดอุบัติเหตุ 1,665 ครั้ง ขณะที่ศาลสั่งคุมประพฤติผู้ที่เมาแล้วขับไปแล้วเกือบ 4,000 คดี

เฉพาะแค่วันที่ 13 เมษายน มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 700 ครั้ง เสียชีวิต 67 คน บาดเจ็บ 733 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 69 ครั้ง และจังหวัดอุดรธานี มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด 10 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากดื่มแล้วขับ และอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์ ทำให้ยอดสะสมของ 3 วันอันตราย มีผู้เสียชีวิต 174 คน บาดเจ็บ 1,728 คน จากอุบัติเหตุ 1,665 ครั้ง

ส่วนมาตรการ "ดื่มไม่ขับจับยึดรถ" ของ คสช. ตลอด 3 วันที่ผ่านมา ยึดรถยนต์ไปแล้ว 609 คัน รถจักรยานยนต์ 1,685 คัน รวม 2,294 คัน ส่งดำเนินคดีแล้ว 71,307 คน

ขณะที่ กรมคุมประพฤติ รายงานสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 3 วันอันตราย มีทั้งสิ้น 4,057 คดี แบ่งเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 3,899 คดี คดีขับเสพ 149 คดี และคดีขับรถประมาท 9 คดี โดยจังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 337 คดี กรุงเทพมหานคร 245 คดี และนครพนม 211 คดี

ส่วนตัวเลขเฉพาะวันที่ 13 เมษายนวันเดียว มีคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 3,455 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 3,454 คดี โดยศาลได้สั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไลอีเอ็ม (EM) ในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา 165 คน ส่วนใหญ่กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากบ้าน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง

Tag : สนามข่าว 7 สี ศาลสั่งคุมประพฤติเมาแล้วขับ เมาแล้วขับ 7 วันอันตราย ปภ อุบัติเหตุ 7 วันอันตราย คุมประพฤติเมาแล้วขับ สงกรานต์ สงกรานต์ 2562 อุบัติเหตุสงกรานต์