สธ.นำผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับซ้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ เข้าบำบัดฟื้นฟู

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 05:58 น.

Views

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมรับบำบัดฟื้นฟูผู้ดื่มแล้วขับ ถูกจับผิดซ้ำ ช่วงเทศกาลสงกรานต์

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกรมคุมประพฤติ ในการบำบัดรักษาผู้ถูกส่งคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราตามคำสั่งศาล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11-17 เมษายนนี้ และมีประวัติต้องคดีเมาแล้วขับมาก่อน โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจะประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข หากอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง และผู้ถูกคุมประพฤติสมัครใจ จะถูกส่งตัวเข้ารับการบำบัดรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน เพื่อให้รับการบำบัดอย่างเหมาะสม

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งต่อที่โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน และโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในกรณีผู้มีอาการทางจิตรุนแรงจะส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเฉพาะทางสังกัดกรมสุขภาพจิต หากเป็นผู้ติดสุราระดับติดหนัก จะส่งรักษาที่สถาบันบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค เพื่อช่วยคืนคนดีสู่สังคม ลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับซ้ำ

ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 มีคดีขับรถขณะเมาสุราเข้าระบบการคุมประพฤติจากสำนักงานคุมประพฤติ 117 แห่งทั่วประเทศ จำนวน 8,706 คดี คิดเป็นร้อยละ 92.1 ของคดีที่ถูกส่งคุมประพฤติทั้งหมด โดยเป็นผู้ที่กระทำความผิดซ้ำ ฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุรา 198 คดี ได้รับการคัดกรอง 127 คดี ในจำนวนนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง 30 ราย สมัครใจเข้ารับการบำบัด 15 ราย

Tag : สนามข่าว 7 สี ดื่มแล้วขับ กระทรวงสาธารณสุข สงกรานต์ 7 วันอันตราย ขับรถขณะเมาสุรา เมาแล้วขับ คุมประพฤติ