รายงานพิเศษ : รถบุปผชาติไทยไปแสดงที่เนเธอร์แลนด์

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 06:43 น.

Views

ขบวนรถบุปผชาติของสวนนงนุช ได้ร่วมเคลื่อนขบวนพาเหรดประจำปีของเนเธอร์แลนด์ รวมระยะทาง 42 กิโลเมตร ใช้เวลานานกว่า 12 ชั่วโมง ปฏิกิริยาของชาวต่างชาติจะเป็นอย่างไร ติดตามจากรายงาน

ขบวนรถบุปผชาติของงานเทศกาล Bloemencorso Bollenstreek 2019 ซึ่งประดับประดาด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ จาก 3 ชาติ ได้แก่ ไทย จีน และเนเธอร์แลนด์ รวม 18 ขบวน เคลื่อนตัวออกจากเมืองนอร์ทเวก (Noordwijk) โดยมีจุดหมายปลายทางที่เมืองฮาเรม (Haarem) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ใช้ระยะทางรวม 42 กิโลเมตร

โดยแนวคิดในปีนี้ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของสัตว์ ธรรมชาติ และวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ซึ่งทั้ง 18 ขบวน ประดับประดาด้วยดอกไม้พื้นเมืองของเนเธอร์แลนด์ รวมเกือบ 2 ล้านดอก จาก 30 สายพันธุ์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นดอกไม้ที่ถูกคัดทิ้งจากกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อส่งออกต่างประเทศ ถือเป็นสินค้าหลักการส่งออกของเนเธอร์แลนด์ ที่สร้างมูลค่ากว่า 300,000 ล้านบาทต่อปี

สำหรับประเทศไทยเข้าร่วมเป็นปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวต่างชาติรู้จักประเทศไทย และเอกลักษณ์ความเป็นไทย ผ่านทางหุนยักษ์ พญานาค รถตุ๊กตุ๊ก และเจดีย์วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ด้าน เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ระบุว่า ชาวดัตช์ชอบไปท่องเที่ยวประเทศไทย และมักจะไปซ้ำ ๆ และอยู่นานกว่า 10 วัน

สำหรับสถิตินักท่องเที่ยวชาวดัตช์ที่ไปท่องเที่ยวประเทศไทย ตกปีละกว่า 200,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

Tag : สนามข่าว 7 สี เกาะติดข่าวดัง ขบวนรถบุปผชาติ รถบุปผชาติ ขบวนรถบุปผชาติ สวนนงนุช รถบุปผชาติ สวนนงนุช สวนนงนุช เนเธอร์แลนด์ ขบวนพาเหรดเนเธอร์แลนด์ เทศกาล Bloemencorso Bollenstreek Bloemencorso Bollenstreek 2019