เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 15 เม.ย.62 เชียงราย-น่าน ยังระดับสีแดง มีผลต่อสุขภาพ

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 06:48 น.

Views

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 15 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย     102 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน    100 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน             92 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง                92 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                    80 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร  เริ่มมีผลต่อสุขภาพ

Tag : สนามข่าว 7 สี ฝุ่นละออง ค่าฝุ่นละออง ฝุ่น PM25 ฝุ่นพิษ ค่าฝุ่น PM25 ค่าฝุ่นวันนี้