ภาพเป็นข่าว : สงกรานต์แห่พระบาทผ้าทางเกวียน จ.จันทบุรี

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 08:06 น.

Views

สงกรานต์จังหวัดจันทบุรี คึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีแห่เกวียนผ้าพระบาท ที่สืบทอดกันมานับร้อยปี

ที่วัดตะปอนน้อย อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จัดประเพณีการแห่พระบาทผ้าทางเกวียน ซึ่งเป็นประเพณีและศรัทธาของชุมชน เพื่อความเป็นสิริมงคล ตามประวัติในอดีตที่นี่เคยเกิดโรคอหิวาตกโรค หรือโรคห่าระบาด และชาวบ้านได้อัญเชิญรอยพระพุทธบาทผ้า ขึ้นเกวียนแห่ไปตามชุมชนต่าง ๆ และโรคห่าก็ได้หายไปจากชุมชน จึงเกิดความศรัทธาและความเชื่อในการปัดเป่าภัยอันตราย สร้างความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวบ้าน

โดยหลังจากพิธีอัญเชิญพระพุทธบาทผ้าออกจากโบสถ์วัดตะปอนน้อยแล้ว ได้มีการอัญเชิญแห่ขบวนเกวียนผ้าพระบาทออกไปรอบชุมชน ถนนสายวัฒนธรรม จัดขึ้น 3 วัด คือ วัดตะปอนน้อย, วัดตะปอนใหญ่ และวัดเกวียนหัก นำเสนอวิถีชีวิตชุมชนชาวตะปอน อำเภอขลุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองในช่วงเทศกาลสงกรานต์

งานนี้จะมีถึงวันที่ 17 เมษายน สิ้นสุดงานในการชักเย่อเกวียนพระบาท ที่วัดตะปอนใหญ่

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว แห่พระบาทผ้าทางเกวียน จันทบุรี สงกรานต์จันทบุรี สงกรานต์ สงกรานต์ 2562 แห่พระบาทผ้าทางเกวียน จันทบุรี