ภาพเป็นข่าว : สีสันงานสงกรานต์ ทำข้าวเกรียบว่าวยักษ์ แจกให้ชาวบ้านกินฟรี

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 08:07 น.

Views

สีสันงานสงกรานต์ที่จังหวัดชัยนาท นอกจากร้อง เล่น เต้น สนุกสนานแล้ว ที่ได้รับความสนใจ ต้องนี่เลย

ข้าวเกรียบว่าวยักษ์ ที่ทำมาแจกให้ชาวบ้านกินฟรี ในงาน "วันสงกรานต์บ้านดงคอน ปู่น่าสุขใจ ลูกหลานไทยรู้กตัญญู" วัดโคกดอกไม้ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร ซึ่งต้องใช้คนช่วยปิ้งข้าวเกรียบว่าวยักษ์ถึง 4 คน จึงจะได้ข้าวเกรียบว่าวที่พองตัวสวยงาม และมีรสชาติอร่อย แจกให้ผู้สูงอายุและชาวบ้านที่มาร่วมงานได้รับประทานกันฟรี

Tag : สนามข่าว 7 สี ภาพเป็นข่าว ข้าวเกรียบว่าวยักษ์ สงกรานต์ สงกรานต์ 2562 สงกรานต์ ชัยนาท ข้าวเกรียบว่าว