แจกข้าวสารผู้ยากไร้ เนื่องในวันปีใหม่ไทย จ.ชลบุรี

วันที่ 14 เม.ย. 2562 เวลา 23:28 น.

Views

ชาวชุมชนบึง จังหวัดชลบุรี และพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ โรงเจบึงไร่ 1 จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป องค์เทพเจ้า เพื่อให้สาธุชนได้สักการะ เสริมความเป็นสิริมงคลทั้งกับตัวเองและครอบครัว

เนื่องด้วยในวันนี้ (14  เม.ย.) เป็นวันครอบครัว ชาวชุมชนร่วมกับคณะกรรมการฯ แจกข้าวสารแก่ผู้สูงอายุผู้ยากไร้ ตลอดจนเยาวชนที่มีฐานะยากจน เพื่อสร้างบุญสร้างทานเนื่องในวันปีใหม่ไทย