งานประเพณีวันไหลของชาวบ่อไร่ มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว จ.ตราด

วันที่ 14 เม.ย. 2562 เวลา 22:26 น.

Views

งานประเพณีวันไหลของชาวบ่อไร่ จังหวัดตราด ที่มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา และปีนี้ยังคงได้รับความสนใจจากกลุ่มแรงงานสัญชาติกัมพูชา ที่ข้ามพรมแดนเข้ามาร่วมเล่นสงกรานต์กันเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนหน้าโรงพยาบาลบ่อไร่คลาคล่ำไปด้วยรถกระบะบรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ และผู้คนที่เดินฉีดน้ำประแป้งตลอดเส้นทาง

สำหรับงานวันไหลของจังหวัดตราด จะมีอีกครั้งในวันที่ 26 เมษายน นี้ ที่อำเภอแหลมงอบ ภายใต้ชื่องาน "ไหลสุดท้ายสายบูรพา"