ป่าไม้ตรวจสอบเครื่องเล่นซิปไลน์ มรณะ จ.เชียงใหม่

วันที่ 14 เม.ย. 2562 เวลา 22:26 น.

Views

ชุดปฏิบัติการพยัคฆ์ไพร กรมป่าไม้ ตรวจสอบสถานประกอบการเครื่องเล่นซิปไลน์ บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ หลังเกิดเหตุนักท่องเที่ยวชาวแคนาดาประสบอุบัติเหตุตกจากบริเวณจุดปล่อยตัวร่วงตกลำห้วย ความลึกกว่า 100 เมตร เสียชีวิต เมื่อวันที่ 13 เมษายน และเป็นที่มาของคำสั่งจาก อบต.ห้วยแก้ว เจ้าของพื้นที่ ห้ามใช้อาคารตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารหรือสถานบริการ ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ทันที