News

สภาทหารซูดานให้ฝ่ายค้านเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี ในช่วงถ่ายโอนอำนาจ

โฆษกของสภาทหารของซูดาน ที่ปกครองประเทศในช่วงถ่ายโอนอำนาจ หลังโค่นล้มอำนาจประธานาธิบดี โอมาร์ อัล-บาชีร์ ที่ปกครองประเทศมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งสภาทหารเรียกร้องให้ฝ่ายค้านซูดาน สรรหาบุคคลขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของรัฐบาลในช่วงการถ่ายโอนอำนาจ โดยกองทัพยืนยันจะไม่เข้าไปแทรกแซง และจะให้การรับรองนายกรัฐมนตรีที่ฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอมา นอกจากนี้ สภาทหารประกาศจะไม่เข้าไปสลายการชุมนุมของประชาชนที่ปักหลักชุมนุมอยู่บริเวณกระทรวงกลาโหม ซึ่งประชาชนได้ออกมานั่งประท้วงจนกว่าจะมีรัฐบาลพลเรือนขึ้นมาบริหารประเทศ