เจ้าหน้าที่เป็นตัวกลางไกล่เกลี่ยปัญหาฟาร์มหมูปล่อยน้ำเสีย ชาวบ้านพอใจ จ.ตรัง

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 17:03 น.

Views

มาดูการแก้ปัญหาข้อพิพาทระหว่างผู้เลี้ยงหมูรายใหญ่ กับเกษตรกรรายย่อย ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเป็นคนกลาง งานนี้ลงตัว ยิ้มได้ทุกฝ่าย

นายอนันต์ พรหมเพียรพงศ์ นายอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง พร้อมนิติกร อบต.ควนเมา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เดินทางไปเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างเจ้าของฟาร์มเลี้ยงหมูรายใหญ่ กับเกษตรกรเลี้ยงหมูรายย่อย หลังจากเกษตรกรร้องเรียนไปที่ศูนย์ดำรงธรรมว่า ฟาร์มหมูปล่อยน้ำเสียให้ไหลซึมลงไปในบ่อบาดาลมานานกว่า 2 ปีแล้ว ทำให้น้ำเน่าเสีย และหมูที่เลี้ยงไว้ทยอยตาย

โดยก่อนหน้านี้ เจ้าของฟาร์มหมูได้แก้ปัญหาด้วยการทำคูระบายน้ำ และขุดคันดินล้อมรอบ แต่ทางเกษตรกรรายย่อยอ้างว่า ยังมีน้ำเสียซึมลงบ่อใต้ดิน จนต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้น้ำประปาแทน และเรียกร้องให้เจ้าของฟาร์มหมูชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย

การเจรจาไกล่เกลี่ยครั้งนี้ นายอำเภอรัษฎาได้ตรวจสอบที่ดินตามข้อพิพาท พบว่าทางเจ้าของฟาร์มหมูได้ทำระบบป้องกันไว้ดีแล้ว และยอมชดใช้ค่าเสียหายด้วยการขุดบ่อน้ำให้ใหม่ ทั้งที่ยังไม่รู้สาเหตุที่หมูของเกษตรกรรายย่อยตาย ว่าเกิดจากน้ำเสียจริงหรือไม่ เพราะไม่ได้มีการส่งตัวอย่างซากหมูและน้ำไปตรวจพิสูจน์ แต่ในเมื่อตกลงกันได้ ทางเจ้าหน้าที่จึงให้ทำเป็นหนังสือสัญญา และให้ลงนามร่วมกัน เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำอีก ซึ่งผลของการเจรจาโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นตัวกลาง ทำให้เกิดความพอใจทั้ง 2 ฝ่าย และปัญหาถูกแก้ไขอย่างตรงจุดด้วย

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ฟาร์มหมูปล่อยน้ำเสีย ปล่อยน้ำเสีย ฟาร์มเลี้ยงหมู