ชาวบ้านข้องใจ ตัดต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียนสร้างโรงอาหาร จ.อุบลราชธานี

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 17:05 น.

Views

ชาวบ้านข้องใจการตัดต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียนบ้านนาเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อปรับพื้นที่สร้างโรงอาหาร อยากให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายชี้แจงรายละเอียด

หลังจากชาวบ้านนาเจริญ ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการตัดต้นไม้ใหญ่ในโรงเรียน เพื่อปรับพื้นที่สร้างโรงอาหาร ซึ่งได้ทำหนังสือขออนุญาตไปที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ระบุ จำนวนต้นไม้ที่จะตัด 13 ต้น แต่กลับมีการตัดต้นไม้ไปกว่า 30 ต้น ทำให้ชาวบ้านและศิษย์เก่าไม่พอใจ อยากให้มีการตรวจสอบ

เรื่องนี้ทางโรงเรียนชี้แจงว่า เป็นผลมาจากการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน ที่มีมติให้สร้างโรงอาหารเพิ่ม เพราะโรงอาหารเดิมไม่สามารถรองรับนักเรียนได้ทั้งหมด ทำให้มีนักเรียนบางส่วนต้องนั่งกินข้าวหน้าชั้นเรียน จึงได้ทำหนังสือขออนุญาตไปที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ซึ่งในจุดที่ขออนุญาตไปนั้น ทางธนารักษ์พื้นที่ไม่อนุญาต เพราะมีไม้เนื้อแข็งหลายชนิด โดยแนะนำให้ไปใช้พื้นที่ในจุดอื่นแทน

ด้านธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี ชี้แจงว่า การตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ของโรงเรียนบ้านนาเจริญ ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ทำหนังสือขออนุญาตมานั้น พบว่าไม้ที่อนุญาตให้ตัด ไม่ได้เป็นไม้หวงห้าม และเป็นเรื่องที่พึงกระทำได้ เมื่อมีความจำเป็นต้องปลูกสร้าง

ส่วนประเด็นการตัดไม้เกินจำนวนที่ขออนุญาตไว้นั้นมีความผิดหรือไม่ เรื่องนี้ ธนารักษ์พื้นที่ชี้แจงว่าสามารถทำได้ตามความจำเป็น หากไม้ดังกล่าวกีดขวาง หรืออาจจะโค่นล้มเป็นอันตรายต่อสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้คน ซึ่งอยู่ในอำนาจของโรงเรียนที่จะทำได้ โดยไม่ต้องแจ้ง หรือขออนุญาต เพราะไม่ใช่ไม้หวงห้าม

Tag : 7 สีช่วยชาวบ้าน ตัดต้นไม้ในโรงเรียน ตัดต้นไม้ โรงเรียนบ้านนาเจริญ อุบลราชธานี