ปภ. สรุป 4 วันอันตราย เสียชีวิตแล้ว 237 คน

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 น.

Views

ในส่วนของวันที่ 14 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง เสียชีวิต  59  คน บาดเจ็บ 598 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 81 ครั้ง โดยจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานีมีผู้เสียชีวิตสูงสุด 11 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากดื่มแล้วขับ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์

ส่วนมาตรการ "ดื่มไม่ขับจับยึดรถ" ของ คสช. ตลอด 4 วันที่ผ่านมายึดรถยนต์ 954 คัน รถจักรยานยนต์ 2,741 คัน รวม 3,695 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 15,616 ใบ ส่งดำเนินคดีแล้ว 113,939 คน