News

4 วัน ศาลสั่งคุมประพฤติกว่า 4,000 คดี เกือบทั้งหมดเป็นคดีเมาแล้วขับ

นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยว่า ยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 4 วัน คือ ตั้งแต่วันที่ 11-14 เมษายน มีคดีทั้งสิ้น 4,067 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 3,908 คดี คดีเสพแล้วขับ 150 คดี และคดีขับรถประมาท 9 คดี โดยจังหวัดที่มีคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุดได้แก่งหวัดมหาสารคาม 337 คดี กรุงเทพมหานคร 250 คดี และจังหวัดนครพนม 211 คดี

ส่วนคดีที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไล EM (Electronic Monitoring Center) มีทั้งสิ้น 186 คน เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 184 คน และคดีเสพแล้วขับ 2 คน โดยได้กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พัก ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 4 ครั้ง พร้อมกับทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง

สำหรับจังหวัดที่ศาลสั่งติดกำไล EM และมีบทลงโทษสูงที่สุด คือ จังหวัดระยองในคดีความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรากับผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จำนวน  8 คน เป็นระยะเวลากว่า 30 วัน โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พัก ตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 04.00 น. เป็นระยะเวลา 15 วัน และควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังต่อเนื่องอีก 15 วัน เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำและเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง