News

รายงานพิเศษ : ฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์

กองทัพเรือ เตรียมความพร้อม ฝึกซ้อมฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และกระบวนเรือ ถวายพระราชอิสริยยศ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เสียงกรับให้จังหวะ กำลังพลฝีพายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ตั้งแต่จังหวะเตรียมพร้อม ถวายบังคม และการเห่เรือ ประกอบท่าการพาย ครูฝึกเร่งฝึกซ้อมเตรียมความพร้อม พายเรือสุพรรณหงส์ เข้าเทียบท่าราชวรดิฐ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4-6 พฤษภาคม

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ และกระบวนเรือเป็นเอกลักษณ์ไทย และมีแห่งเดียวในโลก การจัดกำลังพลประจำเรือในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ใช้กำลังพลกองทัพเรือ 64 นาย ประกอบด้วย ฝีพาย นายท้าย คนถือธงสามชาย พลสัญญาณ และคนถือฉัตร

ฝีพายต่างมุ่งมั่นตั้งใจ ฝึกซ้อมท่วงท่าการพายเรืออย่างไม่ย่อท้อ ทุกคนภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสถวายงาน ในพระราชพิธีสำคัญ

วันพุธที่ 17 เมษายนนี้ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง เตรียมส่งมอบ พวงมาลัยคล้องคอ และพวงมาลัยข้อกลางองค์ใหม่ ของเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ให้กองทัพเรือ ซึ่งการจัดทำพวงมาลัยคล้องเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นพลังความสามัคคี ของครูและนักเรียน แสดงความจงรักภักดี และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ศิลป์ประณีตพวงมาลัยคล้อง