7 วันอันตราย 4 วันอุบัติเหตุพุ่ง 2,232 ครั้ง เสียชีวิต 237 คน เจ็บ 2,322 คน

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2562  ซึ่งเป็นวันที่ 4 ของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 59 คน, บาดเจ็บ 598 คน

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เชียงราย 21 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด คือ ฉะเชิงเทรา 4 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด คือ เชียงรายและร้อยเอ็ด จังหวัดละ 20 คน

รวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 14 เมษายน เกิดอุบัติเหตุแล้ว 2,232 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 237 คน ผู้บาดเจ็บพุ่งสูงถึง 2,322 คน

จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช 81 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ นครราชสีมา และอุดรธานี จังหวัดละ 11 คน และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด คือ นครศรีธรรมราช  82 คน

สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นดื่มแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถเร็ว ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ 

ขณะที่ รองโฆษก คสช. เปิดเผยว่า หลังออกมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ โดยเมื่อวานนี้ (14 เมษายน 2562) เป็นวันที่ 4 พบผู้กระทำผิดรวม 64,643 คน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 36,448 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ 1,056  คัน ส่งดำเนินคดี 25,960 คน ขณะที่รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 28,195 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ 345 คัน ยึดใบขับขี่ไว้ 2,167 คน ส่งดำเนินคดี 16,671 คน

รวมตลอด 4 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-14 เมษายน 2562 พบผู้กระทำความผิดถูกดำเนินคดีรวม 113,939  คน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 69,985 คน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล 43,954 คน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 15,616 ใบ และยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 3,695 คัน

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า วันที่ 15-16 เมษายน 2562 ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนในลักษณะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง ทำให้สภาพถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดี จึงขอฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนน เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ

Tag : 7 วันอันตราย