เส้นทางบันเทิง ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 20:30 น.

Views

เส้นทางบันเทิง ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562

- บรรยากาศความสนุกสนานของเหล่านักแสดง สี่ไม้คาน เล่นเกมสงกรานต์
- เบื้องหลังฉาก ธันวา ตาบอด ได้พยาบาลพิเศษ แซมมี่ ดูแลใกล้ชิด ในละคร หลงเงาจันทร์
- ตัวป่วนประจำกองละคร สี่ไม้คาน | เฮฮาหลังจอ

Tag : เส้นทางบันเทิง เส้นทางบันเทิง 15 เมษายน 2562