พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

เวลา 17.14 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีสงกรานต์ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และหอพระนาก ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ เสด็จขึ้นชานหน้าพระอุโบสถ รองผู้อำนวยการกองพระราชภารกิจในพระองค์ 904 กราบทูลทรงพระราชอุทิศเครื่องราชสักการะให้กระทรวงมหาดไทยเชิญไปสำหรับถวายเป็นพุทธบูชาปูชนียสถานสำคัญต่าง ๆ แล้วเสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายฉีดพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ พระพุทธเลิศหล้านภาไลย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

จากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปทรงพระสุหร่ายสรงปูชนียวัตถุตามเจดียสถานในพระอาราม ได้แก่ พระพุทธรูป ณ หอพระคันธารราษฎร์, พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี ณ หอพระราชกรมานุสร, พระพุทธรูปปางประจำรัชกาลพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ ณ หอพระราชพงศานุสร  แล้วทรงพระดำเนินยังพระศรีรัตนเจดีย์ ทรงพระสุหร่ายสรงองค์พระพุทธเจดีย์ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ แล้วเสด็จขึ้นพระมณฑป ทรงพระสุหร่ายสรงพระไตรปิฎก และทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปเทพบิดร และพระพุทธรูปบริวาร ณ จระนำปราสาทพระเทพบิดร

ต่อจากนั้น ทรงพระสุหร่ายสรงต้นนิโครธ และทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูป ณ พระวิหารยอด แล้วทรงจุดเทียนเครื่องนมัสการ ทรงพระสุหร่ายสรงพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และพระพุทธบาทจำลอง แล้วทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่ง ณ หอพระมณเฑียรธรรม ก่อนจะทรงพระดำเนินไปยังหอพระนาก ทรงพระสุหร่าย สรงพระบรมอัฐิ พระอัฐิ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ทรงทอดผ้าคู่ พระสงฆ์ 5 รูป สดับปกรณ์พระอัฐิพระบวรราชเจ้า 4 พระองค์ และพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงทอดผ้าคู่สำหรับพระอัฐิพระราชวงศ์ 40 คู่ พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

วันสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน ตามจันทรคติ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนวิธีนับเป็นทางสุริยคติ โดยใช้วันที่ 1 เมษายน เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้รวมพระราชพิธี ซึ่งจัดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันไว้ในคราวเดียว เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ได้เปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ 1 มกราคม เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีสงกรานต์ขึ้นใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 13-16 เมษายน ซึ่งมีการบำเพ็ญพระราชกุศล และการพระราชพิธีต่าง ๆ ตามราชประเพณีเดิม พร้อมจัดให้มีเครื่องราชสักการะเพื่อพระราชทานแก่กระทรวงมหาดไทย เชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาตามปูชนียสถานสำคัญ ต่อมาปี 2511 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่ 15 เมษายนเพียงวันเดียว

อนึ่งวันที่ 13-15 เมษายน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาตให้ ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ณ ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระราชพิธีสงกรานต์ วันสงกรานต์