สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

วันนี้ ที่บริเวณพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ท่านหญิง ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุล เป็นประธานในตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 150 รูป จากวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร เข้ารับพระราชทานอาหารบิณฑบาตรของหลวงตามราชประเพณี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ เพื่ออนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทย

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านหญิง ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุล พระราชพิธีสงกรานต์ วันสงกรานต์