คณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้มีพระพลานามัยแข็งแรง

วันที่ 15 เม.ย. 2562 เวลา 20:06 น.

Views

ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประธานมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกรและคณะ ตลอดจนประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด นำแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อทรงช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ โดยเฉพาะด้านสังคมสงเคราะห์และการสาธารณสุข ทรงรับโครงการต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย ไว้ในพระอุปถัมภ์หลายโครงการ กับทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการส่วนพระองค์ อาทิ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของศาลเยาวชนและครอบครัว และกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก ทั้งนี้ สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.

Tag : ลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์