News

4 วัน ศาลสั่งคุมประพฤติกว่า 4,000 คดี พบเกือบทั้งหมดเป็นคดีเมาแล้วขับ

กรมคุมประพฤติ สรุปคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติทั่วประเทศในช่วง 4 วันอันตราย พบว่ามีคดีเข้าสู่ศาลกว่า 4,000 คดี เกือบทั้งหมดเป็นคดีเมาแล้วขับ ขณะที่ ปภ. สรุปตัวเลขมีผู้เสียชีวิตแล้ว 237 คน บาดเจ็บ 2,322 คน เกิดอุบัติเหตุแล้ว 2,232 ครั้ง

ในส่วนของวันที่ 14 เมษายน เกิดอุบัติเหตุ 567 ครั้ง เสียชีวิต 59 คน บาดเจ็บ 598 คน จังหวัดนครศรีธรรมราช เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด 81 ครั้ง โดยจังหวัดนครราชสีมาและอุดรธานี มีผู้เสียชีวิตสูงสุด 11 คน สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากดื่มแล้วขับ อุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดกับรถจักรยานยนต์

ส่วนมาตรการ "ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ" ของ คสช. ตลอด 4 วันที่ผ่านมา ยึดรถยนต์ไปแล้ว 954 คัน รถจักรยานยนต์ 2,741 คัน รวม 3,695 คัน ยึดใบอนุญาตขับขี่ 15,616 ใบ ส่งดำเนินคดีแล้ว 113,939 คน

ในส่วนคดีที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 4 วันที่ผ่านมา มีคดีทั้งสิ้น 4,067 คดี ส่วนใหญ่เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 3,908 คดี คดีเสพแล้วขับ 150 คดี และคดีขับรถประมาท 9 คดี โดยจังหวัดที่มีคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม 337 คดี, กรุงเทพมหานคร 250 คดี และจังหวัดนครพนม 211 คดี ส่วนคดีที่ศาลสั่งติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไลอีเอ็ม มีทั้งสิ้น 186 คน เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 184 คน และคดีเสพแล้วขับ 2 คน โดยได้กำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พัก ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน คุมความประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 4 ครั้ง พร้อมกับทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง

สำหรับจังหวัดที่ศาลสั่งติดกำไลอีเอ็ม และมีบทลงโทษสูงที่สุด คือ จังหวัดระยอง ในคดีความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรากับผู้ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง 200 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ จำนวน 8 คน เป็นระยะเวลากว่า 30 วัน โดยกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พัก ตั้งแต่ 22.00-04.00 น. เป็นระยะเวลา 15 วัน และควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวังต่อเนื่องอีก 15 วัน เพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ