กรมขนส่งฯ สั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัย เตรียมรับประชาชนเดินทางกลับ

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 05:56 น.

Views

กรมการขนส่งทางบก สั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัย เตรียมรับประชาชนเดินทางกลับจากต่างจังหวัด

กรมการขนส่งทางบก ได้เตรียมพร้อมทุกมาตรการ เพื่อรับคนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศ ทั้งที่สถานีขนส่ง, จุดจอดต่าง ๆ และตรวจความพร้อมระหว่างเส้นทางเดินทางกลับ

โดยกำชับทุกหน่วยงานให้ยกระดับการคุมเข้ม และจัดเตรียมรถโดยสาร และรถเสริมให้เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน ไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง โดยพนักงานขับรถทุกคนและรถโดยสารทุกคัน ต้องเข้าสถานีขนส่ง และผ่านการตรวจสอบความพร้อมและความปลอดภัย ตามมาตรการตรวจเข้มรถโดยสาร พร้อมกับติดตามการให้บริการของรถโดยสารผ่านระบบ GPS Tracking โดยจะประสานหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้าสกัดทันทีถ้าพบพฤติกรรมเสี่ยง

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่ง งดวิ่งรถบรรทุกขนส่งสินค้า ช่วงวันที่ 15-17 เมษายนนี้ เพื่อให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้น และลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง

Tag : สนามข่าว 7 สี กรมการขนส่งทางบก เดินทางสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์ สงกรานต์ 2562 การจราจร