บวงสรวงต้นมะขามยักษ์ มรดกแผ่นดิน จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ต้นมะขามยักษ์นี้ปลูกอยู่ที่คุ้มขุนแผน ภายในวัดแค ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีบวงสรวงต้นมะขามยักษ์ ต่อเนื่องมายาวนาน ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า เสมือนสายใยที่เชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบัน โดยต้นมะขามยักษ์นี้มีปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผน เชื่อกันว่าขุนแผน ใช้ต้นมะขามต้นนี้เรียนวิชาเสกใบมะขามให้กลายเป็นตัวต่อตัวแตนใช้สำหรับโจมตีข้าศึก ซึ่งปัจจุบันต้นมะขามยักษ์ได้แตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก นักท่องเที่ยวจึงนิยมเก็บฝักมะขามที่ร่วงลงพื้นไปเป็นที่ระลึก เพื่อเสริมสิริมงคล