สรงน้ำพระรับวันสงกรานต์ จ.สมุทรสาคร

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ที่ศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร สืบสานประเพณีสงกรานต์ด้วยการจัดขบวนแห่พระพุทธรูปและรูปหล่อองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์ ไปรอบตลาดริมคลองพันท้ายนรสิงห์ ให้ประชาชนได้สรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคล มีขบวนแห่ธงตะขาบ และการแสดงพื้นบ้านของชาวไทยรามัญ รวมทั้งได้จัดรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุในพื้นที่ และมีการจำลองเรือพระที่นั่งเอกไชย ไว้อยู่ท่ามกลางดอกไม้นานาชนิดให้ผู้มาร่วมงานได้ถ่ายภาพสวยๆ เป็นที่ระลึก