เจ้าหน้าที่เพิกถอนวีซาชาวต่างชาติตั้งชุมชนกลางทะเลภูเก็ต

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 00:59 น.

Views

ความคืบหน้าหลังมีการตรวจสอบพบว่า นายแชด แอนดรูว์ เอลวอร์ทาวสกี้ (Chad Andrew Elwartowski) ชาวอเมริกัน พร้อม นางสุปราณี เทพเดช ภรรยาชาวไทย ที่ใช้นามแฝงว่า "Nadia Summergirl" ก่อสร้างที่พักภายในทะเลห่างจากเกาะราชาใหญ่ 12 ไมล์ทะเล ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำไทย และประกาศสถาปนาเป็น "รัฐอิสระ" เชิญชวนให้ผู้สนใจมาปักหลักใน "ประเทศใหม่" ซึ่งมีแผนจะก่อสร้างที่พักลักษณะดังกล่าวอีก 20 ยูนิต
   
ล่าสุดหลังจาก พลเรือตรีกฤษณะ กุณฑียะ เสนาธิการกองทัพเรือภาคที่ 3 ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 3 หรือ ศรชล.เขต 3 ได้ข้อสรุป โดยมอบหมายให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือ ตม. พิจารณาเพิกถอนวีซา นายแชด แอนดรูว์ เอล วอร์ทาวสกี้ เพื่อสืบสวนหาแหล่งที่พักในประเทศไทย และออกหมายจับมาดำเนินคดีพร้อมกับภรรยาชาวไทย ก่อนผลักดันออกนอกประเทศ
  
ขณะเดียวกันมอบหมายให้กรมเจ้าท่า เร่งทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวโดยเร็วเนื่องจากขัดขวางการสัญจรทางทะเลและอยู่ในเส้นทางขนส่งน้ำมันไปยังจังหวัดภูเก็ต

แต่การรื้อถอนก็ต้องมีการวางแผนอย่างดี เพราะฐานสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวเป็นคอนกรีตลอยน้ำขนาด 3 เมตร X 3 เมตร ไม่ได้มีฐานติดกับก้นทะเล เจ้าหน้าที่จึงเกรงว่าอาจส่งผลกระทบหลายด้าน ซึ่งภายในสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวมีสิ่งของอำนวยความสะดวกเพื่อการดำรงชีพครบครัน

ขณะที่ฝ่ายข่าวกองทัพเรือภาคที่ 3 ดำเนินการตรวจสอบและยืนยันว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวจะทำให้เอกราชของประเทศไทย เสื่อมเสีย เนื่องจากพื้นที่อาณาเขตประเทศไทย บางส่วนจะถูกรบกวนสิทธิจากกลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายประมวลอาญา มาตรา 119  และถือเป็นการละเมิดสิทธิอธิปไตยของประเทศไทย ที่มีเหนือเขตต่อเนื่อง ตามข้อ 56 B และข้อ 60 วรรค 7 และวรรค 8 ของอนุสัญญากฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 มีโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิต