อย.เตือนผู้ครอบครองกัญชาให้รีบมาแจ้งการขึ้นทะเบียนครอบครองกัญชา

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 00:59 น.

Views

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการและยา หรือ อย. เผย 3 กลุ่มที่มาแจ้งการครอบครองกัญชาแล้วไม่ต้องรับโทษในช่วง 90 วัน จะหมดเขตวันที่ 19 พฤษภาคมนี้

3 กลุ่มที่ว่าได้แก่ ผู้ที่ครอบครองไว้ใช้ในการศึกษาวิจัย รวมไปถึงผู้ที่แจกจ่ายให้แก่ผู้ป่วยเพื่อการรักษา กลุ่มนี้ถ้าไม่ได้ทำ MOU (Memorandum of Understanding – บันทึกความเข้าใจ) กับหน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาที่มีคณะแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ ไว้ก่อนหน้านี้ ขอให้หยุดการแจกจ่าย การรักษาไว้ก่อน แล้วเข้าสู่ระบบเพื่อขอใบอนุญาตต่อไป 
 
เลขาธิการ อย. ย้ำว่าผู้ประกอบวิชาชีพ ทั้งหมอแผนไทย แผนปัจจุบัน ที่จะปรุงยากัญชา ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ตอนนี้มีเฉพาะกรมการแพทย์และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เท่านั้น ถ้าเป็นหลักสูตรอื่นจะขออนุญาตใช้กัญชารักษาผู้ป่วยไม่ได้ ก็คือ ต้องไปอบรมใหม่ในหลักสูตรที่กระทรวงรับรอง

สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สารสกัดกัญชาในการรักษาโรค เมื่อมาแจ้งแล้วจะให้ใช้กัญชาได้ต่อไป ไม่ต้องรับโทษ การแจ้งขอให้มีใบรับรองแพทย์ หรือเอกสารรับรองการเจ็บป่วยจากแพทย์มาแสดงและนำกัญชาที่ใช้ในการรักษาไปด้วย คือ ขอให้นำยากัญชา น้ำมันสกัดกัญชา ที่ใช้รักษาโรคอยู่นั้นไปแจ้งไปแสดงกับสาธารณสุขจังหวัดหรือในกรุงเทพฯ ไปที่ อย.กระทรวงสาธารณสุข 

สำหรับกลุ่มผู้ป่วยนี้ อย.จะต่อยอดส่งต่อให้ไปปรึกษากับแพทย์พื้นบ้านของกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อให้ไม่ขาดยาด้วย รวมถึงส่งต่อการรักษาไปยังโรงพยาบาลหรือแพทย์แผนไทยผู้เชี่ยวชาญในการรักษาเฉพาะทางด้วย ถ้าคนไข้ประสงค์ อย.จะจัดห้องให้ปรึกษา หรือ consult ไปด้วยเลย แต่ถ้าเป็นกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ใช่ 2 กลุ่มข้างต้น ก็ให้มาแจ้ง ถือว่าไม่มีความผิด แต่ อย.จะริบกัญชาที่มีไว้ตกเป็นของรัฐ

ด้านเภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่าได้พูดคุยกับหารือกับ อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี และเลขาธิการ อย. รวมถึงคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะร่วมมือกันใช้องค์ความรู้ผลิตสารสกัดกัญชาของนายเดชา โดยได้นัดหารือกันในวันที่ 18 เมษายนนี้

เภสัชกรหญิงสุภาภรณ์ ยังพูดถึงประธานมูลนิธิข้าวขวัญ ว่าเป็นผู้คุ้นเคยกับสมุนไพรตัวจริง และก่อนหน้านี้ เป็นคนแรกนำรางจืดมาใช้เป็นยาสมุนไพรถอนพิษ
  
ด้าน อาจารย์รุ่งเพชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าทางคณะเภสัชศาสตร์ มีการฟอร์มทีมเพื่อทำการวิจัยใช้ประโยชน์จากกัญชา ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุญาตจากทาง อย. จึงต้องการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน คณะได้เล็งเห็นว่าอาจารย์เดชา จะช่วยงานวิจัยให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ทั้งในเรื่องข้อมูลผู้ป่วยที่ต้องการรักษา โรคที่ใช้สารสกัดรักษา ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลกัญชาสายพันธุ์ไทยด้วย

เหลือเวลาอีกกว่า 30 วัน ที่ อย.เปิดให้ขึ้นทะเบียนผู้ครอบครองกัญชา ยังอยู่ในช่วงนิรโทษกรรม ถึงวันที่ 19 พฤษภาคมนี้ ตอนนี้มีผู้แจ้งครอบครองแล้ว1,053 ราย และโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผ่านสายด่วน อย. เป็นจำนวนมากกว่า 8,800 ราย