อุบัติเหตุสงกรานต์วันที่ 5 เสียชีวิต 297 คน

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 น.

Views

โดยอุบัติเหตุสะสม 5 วัน 2,702 ครั้ง บาดเจ็บ 2,807 คน และผู้เสียชีวิต 297 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด คือ อุดรธานี 14 คน สาเหตุหลัก คือ ดื่มสุราแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกำหนด รถจักรยานยนต์ เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับ จับยึดรถ เจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 5,318 คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 3,907 คัน และรถยนต์ 1,411 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 104,279 คน รถโดยสารสาธารณะ/รถยนต์ส่วนบุคคล 73,139 คน รวม 177,418 คน

ทั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กำชับให้เพิ่มความถี่ในการจัดตั้งจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก เพื่อชะลอความเร็วรถ และป้องกันการแซงในระยะกระชั้นชิด รวมถึงเข้มข้นดูแลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาวที่มักเกิดอุบัติเหตุจากการหลับใน พร้อมเตือนประชาชนให้ความร่วมมือสร้างความปลอดภัยบนเส้นทางสายต่างๆ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด