กรุงเทพมหานครระดมทำความสะอาดจุดเล่นน้ำสงกรานต์ หลังหมดช่วงเทศกาล

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 น.

Views

เช้านี้กรุงเทพมหานคร ระดมเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณถนนข้าวสาร และพื้นที่โดยรอบ โดยระดมรถบรรทุกน้ำ รถกวาดและรถเก็บขยะมูลฝอย เข้าทำความสะอาดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ โดยที่ถนนข้าวสาร ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถจัดเก็บขยะได้ 70 กว่าตัน ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว กระป๋อง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ส่วนการฉีดล้างปีนี้ใช้น้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียมาฉีดล้าง พบว่าปริมาณแป้งมีน้อยลง จึงทำความสะอาดได้ง่าย ส่วนที่ถนนสีลม และพื้นที่อื่นๆ ที่มีการเล่นน้ำสงกรานต์ ได้สั่งให้แต่ละสำนักงานเขต ทำความสะอาดให้แล้วเสร็จภายในวันนี้
 
ส่วนภาพรวมเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นในบางพื้นที่ แต่เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ได้ ส่วนปัญหาอื่นๆ ที่พบ เช่น การแต่งกายโป๊ การล้วงกระเป๋าและการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรุงเทพมหานคร จะนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมดังกล่าวนำไปรณรงค์แก้ไขอย่างเข้มข้นต่อไป

Tag : สงกรานต์ สงกรานต์2562