สงกรานต์ 5 วัน คุมประพฤติกว่า 8,000 ราย พบเป็นคดีเมาแล้วขับ

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 น.

Views

คดีที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติเฉพาะเมื่อวานนี้วันเดียว มีจำนวนสูงถึง 4,264 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุราเกือบทั้งหมด เหลือเพียง 2 คดี ที่เป็นเรื่องของการขับรถโดยประมาท ในจำนวนนี้มีผู้ถูกศาลออกคำสั่งใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไล "EM"  (Electronic Monitoring) ในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา 203 ราย ส่วนใหญ่ถูกกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัยตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 04.00 น. เป็นเวลา 7 - 15 วัน  หลังจากนั้นต้องคุมความประพฤติต่อเนื่องไปอีก 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง

และระหว่างวันที่ 11 - 15 เมษายน  มียอดสะสมผู้ที่ถูกศาลสั่งใช้กำไล EM มีจำนวน 389 ราย ส่วนยอดสะสมของคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ มีจำนวน 8,383 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรามากถึงร้อยละ 98.08 หรือ 8,222 คดี

ส่วนยอดรวมคดีตามความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ขึ้นสู่ศาลทั่วประเทศ มีจำนวน 20,942 คดี พิพากษาไปแล้วเกือบทั้งหมด เหลือค้างอีก 297 คดี โดยศาลจังหวัดเชียงใหม่ มีคดีขึ้นสู่ศาลมากที่สุด รองลงมา คือ นครราชสีมา, ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ และข้อหาที่มีการกระทำผิดมากที่สุด คือ เมาแล้วขับ

Tag : สงกรานต์ สงกรานต์2562