7 วันอันตราย เกิดอุบัติเหตุแล้ว 2,702 ครั้ง เสียชีวิต 297 คน ยึดรถกว่า 5,000 คัน

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปสถิติอุบัติเหตุ ประจำวันที่ 15 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" พบว่าเกิดอุบัติเหตุ 472 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 54 คน ผู้บาดเจ็บ 494 คน จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นจังหวัดเชียงใหม่ 26 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ขอนแก่น, เชียงใหม่, พิษณุโลก, มหาสารคาม, อุบลราชธานี จังหวัดละ 3 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 27 คน 

รวม 5 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 15 เม.ย. 62 เกิดอุบัติเหตุแล้ว 2,702 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 297 คน มีผู้บาดเจ็บ 2,807 คน  ขณะที่จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 104 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี 14 คน จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 104 คน

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ รองลงมา คือ ขับรถเร็ว ขณะที่ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์

ขณะที่ คสช. เผยตัวเลขวันที่ 5 ของการดำเนินมาตรการ “ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ” เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ ในวันที่ 15 เมษายน 2562 พบผู้กระทำผิด แยกเป็นรถจักรยานยนต์ พบการกระทำความผิด 45,508 ครั้ง เจ้าหน้าที่ยึดรถไว้ 1,166 คัน รถโดยสารสาธารณะและรถยนต์ส่วนบุคคล พบการกระทำความผิด 42,696 ครั้ง ยึดรถไว้ 457 คัน ยึดใบขับขี่ไว้ 2,291 คน

รวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-15  เมษายน 2562 สามารถยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 5,318 คัน แยกเป็นรถจักรยานยนต์ 3,907 คัน และรถยนต์ 1,411 คัน ดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดรถจักรยานยนต์ 104,279 คน ส่วนรถโดยสารสาธารณะและรถส่วนบุคคล ถูกส่งดำเนินคดี 73,139 คน

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันหยุดสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ คาดว่าจะมีปริมาณรถหนาแน่น โดยเฉพาะเส้นทางหลักจากภูมิภาคต่างๆ ที่มุ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้แต่ละจังหวัดเพิ่มความเข้มข้นการปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจบนเส้นทางสายหลัก เส้นทางสายรอง ขอฝากเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ขับรถเร็ว ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด หยุดพักรถทุก 1-2 ชั่วโมง ไม่ฝืนขับรถเมื่อมีอาการง่วงนอน ให้จอดพักรถตามจุดบริการต่างๆ หรือสถานีบริการน้ำมัน เพื่อให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัย

Tag : 7วันอันตราย สงกรานต์ สงกรานต์2562