กทม.ระดมทำความสะอาดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ทั่วกรุงเทพฯ

วันที่ 16 เม.ย. 2562 เวลา 20:12 น.

Views

กรุงเทพมหานคร ระดมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด บริเวณพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์

เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร ร่วมกันทำความสะอาด บริเวณถนนข้าวสาร และพื้นที่โดยรอบ โดยระดมรถบรรทุกน้ำ รถกวาด และรถเก็บขยะมูลฝอย หลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์

ปีนี้ที่ถนนข้าวสาร ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์สามารถจัดเก็บขยะได้ 70 กว่าตัน ขยะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว กระป๋อง และเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ แต่ก็พบว่ามีปริมาณขยะน้อยกว่าปีที่แล้วถึง 7 ตัน ส่วนการฉีดล้างได้ใช้น้ำจากโรงบำบัดน้ำเสีย มาฉีดล้าง ซึ่งพบว่าปริมาณแป้งมีน้อยลง จึงทำความสะอาดได้ง่าย

ที่ถนนสีสม ได้ระดมเจ้าหน้าที่และรถน้ำจากสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขตบางรัก เข้าทำความสะอาดต่อเนื่องทุกวัน และปีนี้พบว่ามีขยะลดลงเช่นกัน ส่วนพื้นที่อื่น ๆ แต่ละสำนักงานเขตจะเป็นผู้รับผิดชอบทำความสะอาดในพื้นที่ของตนเอง

สำหรับจำนวนนักท่องเที่ยว ข้อมูลจากตำรวจที่ดูแลแต่ละพื้นที่รายงาน เช่น ถนนข้าวสาร มีนักท่องเที่ยววันละ 20,000-30,000 คนต่อวัน, ถนนสีลม จำนวน 100,000-200,000 คนต่อวัน และสวนลุมพินี 20,000-30,000 คนต่อวัน

Tag : สงกรานต์ สงกรานต์ 2562 ทำความสะอาดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ กทม