News

สงกรานต์ 5 วัน คุมประพฤติกว่า 8,000 คดี พบเกือบทั้งหมดเป็นคดีเมาแล้วขับ

คงจะเป็นพฤติกรรมที่ควบคุมได้ยาก แม้ว่าภาครัฐจะออกมาตรการเข้มเอาผิดผู้ที่เมาแล้วขับในช่วงเทศกาลต่าง ๆ วันนี้ กรมคุมประพฤติ จะรายงานยอดคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติในช่วง 6 วัน ของเทศกาลสงกรานต์ แต่ตัวเลขที่จะนำเสนอต่อไปนี้ เป็นยอดเพียง 5 วัน ก็พบว่ามีมากกว่า 8,000 คดี เกือบทั้งหมดเกิดจากข้อหาเมาแล้วขับ

กรมคุมประพฤติ รายงานสถิติคดีที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติ จากการฝ่าฝืนกระทำความผิด พ.ร.บ.การจราจรทางบก ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน มียอดสะสมของคดีจำนวน 8,383 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา 8,222 คดี หรือคิดเป็นร้อยละ 98.08 โดยเฉพาะวันที่ 15 เมษายน วันเดียว มีคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติเกินกว่าครึ่งหนึ่งของยอดรวม คือ มีมากถึง 4,264 คดี ในจำนวนนี้เป็นคดีขับรถขณะเมาสุราเกือบทั้งหมด มีเพียง 2 คดี ที่เป็นเรื่องของการขับรถโดยประมาท

ส่วนยอดของผู้ที่ถูกศาลออกคำสั่งให้สวมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือกำไลอีเอ็ม ในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา มียอดสะสม 5 วัน รวม 389 คน เฉพาะวันที่ 15 เมษายน มีทั้งสิ้น 203 คน ส่วนใหญ่ถูกกำหนดเงื่อนไขห้ามออกจากที่พักอาศัย ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เป็นเวลา 7-15 วัน หลังจากนั้นต้องคุมความประพฤติต่อเนื่องไปอีก 1 ปี รายงานตัวจำนวน 4 ครั้ง พร้อมทั้งทำงานบริการสังคม 24 ชั่วโมง

ส่วนยอดรวมคดีตามความผิด พ.ร.บ.จราจรทางบก ที่ขึ้นสู่ศาลทั่วประเทศ มีจำนวน 20,942 คดี พิพากษาไปแล้วเกือบทั้งหมด เหลือค้างอีก 297 คดี โดยศาลจังหวัดเชียงใหม่ มีคดีขึ้นสู่ศาลมากที่สุด รองลงมา คือ นครราชสีมา, ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ และข้อหาที่มีการกระทำผิดมากที่สุด คือ เมาแล้วขับ