News

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 17 เม.ย.62 ภาคเหนือยังวิกฤต อยู่ในระดับสีแดง

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย      161 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                   147 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง               120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน       88 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน              82 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   เริ่มมีผลต่อสุขภาพ