ตักบาตรสะพานมอญ จ.กาญจนบุรี

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

บรรยากาศเช้าหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวอำเภอสังขละบุรี และประชาชนในพื้นที่ ได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณรจำนวน 99 รูป ที่มาบวชภาคฤดูร้อน อยู่วัดป่าสุญญตาราม ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี

โดยระหว่างการบวชภาคฤดูร้อน จะมี 1 วันที่พระสงฆ์และสามเณรทั้งหมดจะออกเดินรับบิณฑบาตพร้อมกัน บนเส้นทางตั้งแต่บริเวณตลาดสดเทศบาล ตำบลวังกะ ผ่านชุมชนสังขละบุรี และผ่านสะพานอุตตมานุสรณ์หรือสะพานมอญ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรี และเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอสังขละบุรี

จากนั้นพระสงฆ์และสามเณรจะเดินบิณฑบาตข้ามไปยังชุมชนบ้านวังกะ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้ทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์และสามเณรจำนวนมาก ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจ ถือโอกาสทำบุญตักบาตรและถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก เนื่องจากกิจกรรมเช่นนี้มีเพียงปีละครั้งเท่านั้น