บวงสรวงปรางค์ครบุรี จ.นครราชสีมา

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 04:30 น.

Views

ชาวบ้านหลายหมู่บ้านในตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่นำเครื่องเซ่นไหว้ ทั้งอาหารคาว ของหวาน และผลไม้ ไปร่วมทำพิธีบวงสรวงปราสาทครบุรี อโรคยาศาลา ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าหากทำเช่นนี้แล้วจะทำให้หมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุข

นอกจากนี้ ชาวบ้านยังได้ร่วมกันรำวงและร้องเพลงพื้นบ้านถวาย เพราะเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของปราสาทหินชอบ และจะช่วยให้ฝนตก แก้ปัญหาเรื่องแล้ง และชาวบ้านจะทำการเกษตรได้ผลผลิตดี

สำหรับปราสาทครบุรี เป็นศาสนสถานสมัยขอม สร้างด้วยศิลาแลง มีขนาด 7 x 7 เมตร มีบรรณาลัย และกำแพงแก้วล้อมรอบ มีอาคารประตูซุ้ม หรือโคปุระ และสระน้ำสี่เหลี่ยมผืนผ้า และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี 2524