กรมคุมประพฤติ เผย "เมาแล้วขับ" สถิติพุ่ง

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 09:31 น.

Views

17 เมษายน 2562 นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เผยสถิติคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ ในวันที่ 16 เมษายน 2562 มีจำนวน 19 คดี เป็นคดีขับรถขณะเมาสุราทั้งหมด เนื่องจากศาลปิดทำการในหลายพื้นที่

สำหรับยอดสะสมสถิติคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติระหว่างวันที่ 11-16 เมษายน 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 8,642 คดี จำแนกเป็นคดีขับรถขณะเมาสุรา จำนวน 8,481 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.14 คดีขับเสพ จำนวน 150 คดี คิดเป็นร้อยละ 1.73 คดีขับรถประมาท จำนวน 11  คดี คิดเป็นร้อยละ 0.13

จังหวัดที่มีสถิติคดีขับรถขณะเมาสุราสะสมสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 596 คดี กรุงเทพมหานคร จำนวน 480 คดี และจังหวัดนครพนม จำนวน 440 คดี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคมดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยให้ความสำคัญในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกและตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในฐานความผิดขับรถขณะเมาสุรา ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ ยังคงนำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าทำงานบริการสังคมตามด่านตรวจค้น ด่านชุมชน หรือจุดบริการประชาชน เพื่อรองรับประชาชนที่กำลังเดินทางกลับเข้าสู่วันทำงาน นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครคุมประพฤติยังคงเข้าตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งมอบอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานตามด่านตรวจ และจุดบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง

Tag : เมาแล้วขับ สงกรานต์ สงกรานต์2562