News

7 วันเฝ้าระวังอันตราย อุบัติเหตุ 5 วันเสียชีวิต 297 คน

โดยอุบัติเหตุสะสม 5 วัน 2,702 ครั้ง บาดเจ็บ 2,807 คน และผู้เสียชีวิต 297 คน จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ อุดรธานี 14 คน สาเหตุหลักคือดื่มสุราแล้วขับ และขับรถเร็วเกินกำหนด รถจักรยานยนต์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ส่วนมาตรการดื่มไม่ขับจับยึดรถ เจ้าหน้าที่ยึดรถที่ฝ่าฝืนมาตรการดื่มไม่ขับไว้แล้ว 5,318 คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 3,907 คัน และรถยนต์ 1,411 คัน และดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด รถจักรยานยนต์ 104,279 คน รถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ส่วนบุคลบุคคล 73,139 คน รวม 177,418 คน

ทั้งนี้ ได้ให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความถี่ ในการตั้งจุดตรวจบนเส้นทางเพื่อชะลอความเร็วรถ และป้องกันการแซงในระยะกระชั้นชิด รวมถึงดูแลจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ และเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาวที่อาจเกิดอาการหลับใน พร้อมเตือนประชาชนให้ความร่วมมือสร้างความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด