ขอพรพระเจ้าตาก เทศกาลสงกรานต์

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 01:03 น.

Views

พระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับชาวชุมชนวัดอรุณฯ จัดงานแห่องค์พระรูป สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชาววัดอรุณฯ ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของพี่น้องชาวฝั่งธนบุรี

โดยได้มีการทำพิธียกดาบศักดิ์สิทธิ์ และพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นได้จัดริ้วขบวนแห่องค์พระรูปฯ ประกอบด้วยขบวนแห่สิงโต มังกรทอง กระตั้ว กลองยาว ด้วยความยาวกว่า 4 กิโลเมตร ไปตามถนนให้ชาวบางกอกน้อย บางกอกใหญ่ ได้รดน้ำ กราบไหว้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์