คดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ 6 วันช่วงสงกรานต์เกือบ 9,000 คดี

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 11:27 น.

Views

กรมคุมประพฤติ เปิดเผยจำนวนคดีที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ วันที่ 16 เมษายน เมื่อวานนี้ มีจำนวน 19 คดี เป็นคดีที่เกิดจากเมาแล้วขับทั้งหมด ส่วนยอดสะสมคดีที่ศาลสั่งคุมประพฤติระหว่างวันที่ 11 - 16 เมษายน มีจำนวน 8,642 คดี เป็นคดีเมาแล้วขับ 8,481 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.14 ของคดีที่ขึ้นสู่ศาล และยังมีคดีขับเสพสารเสพติด 150 คดี และคดีขับรถโดยประมาท 11 คดี

จังหวัดที่เกิดคดีเมาแล้วขับสูงสุดคือ จังหวัดมหาสารคาม เกิดขึ้น 596 คดี รองลงมาคือ กรุงเทพมหานคร 480 คดี และนครพนม 440 คดี

สำหรับการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สาธารณประโยชน์ ของผู้ที่ถูกศาลสั่งคุมประพฤติได้นำผู้ที่ถูกคุมประพฤติ ไปทำงานบริการสังคมตามด่านตรวจค้น, ด่านชุมชน หรือจุดบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งกรมคุมประพฤติ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และ ตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมถึงให้ผู้ถูกคุมความประพฤติในความผิดฐานขับรถขณะเมาสุรา ได้มีความรับผิดชอบต่อสังคม