มทภ.4 ยืนยัน เดินหน้าสอบปอเนาะทุจริตเงิน

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 11:27 น.

Views

ความคืบหน้าการตรวจสอบโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังพบว่า โรงเรียนบางแห่งมีการทุจริตเงินอุดหนุนรายหัวนักเรียนจากรัฐ

ล่าสุด ตัวแทนสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช. เข้าพบ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เพื่อหารือการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้ สช. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว

ส่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ก็พร้อมสนับสนุนการตรวจสอบการทุจริต พร้อมตรวจสอบโรงเรียนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง และหากพบการกระทำความผิดชัดเจน ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย