ประธานมูลนิธิข้าวขวัญยื่นขอรับรองเป็น หมอพื้นบ้าน

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 11:27 น.

Views

นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี, นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต และ นางสาวรสนา โตสิตระกูล กรรมการมูลสุขภาพไทย ประสานเข้าหารือกับ นายแพทย์มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ขับเคลื่อนกัญชาใช้ในทางการแพทย์เพื่อประชาชน

โดยประธานมูลนิธิข้าวขวัญเปิดเผยว่า ได้ยื่นเรื่องขอรับรองเป็น "หมอพื้นบ้าน" ให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หลังจากเคยยื่นไปแต่ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงรวบรวมเอกสารขอยื่นเพิ่มเติม

ส่วนกรณีการแจกจ่ายน้ำมันสกัดจากกัญชา ตอนนี้ยังต้องหยุดการแจกจ่ายและผลิตไปก่อน เนื่องจากเป็นเรื่องผิดกฎหมาย จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากคณะเภสัชศาสตร์สถาบันต่างๆ ที่ทำเกี่ยวกับเรื่องยาแผนใหม่ในรูปแบบของงานวิจัย

ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เช้าวันนี้ นายเดชาได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ไปขอการรับรองที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี แต่การยื่นขอการรับรองจะต้องไปยื่นผ่าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก่อน จากนั้นถึงจะมายื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ทั้งหมด 8 ข้อ ถึงจะได้รับรองเป็นหมอพื้นบ้าน ซึ่งหากเอกสารครบถ้วน วันพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบทันที และหากนายเดชาได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้าน จะถือว่าเป็นคนแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี จากที่มีผู้ยื่นรับรองทั้งหมด 448 ราย