คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.สรุปผลหุ่นปั้นไกรทองแพงเกินจริง

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 11:27 น.

Views

รูปปั้นไกรทอง ความสูง 6 เมตร ภายในสวนสาธารณะหนองสนุน ด้านหลังวัดโพทะเล จังหวัดพิจิตร ซึ่งไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ใช้งบประมาณ 1.9 ล้านบาท ชาวบ้านตั้งข้อสังเกต ราคาค่าก่อสร้างสูงเกินจริง ไม่คุ้มค่าการลงทุน และท่าทางไกรทองไม่ตรงตามแบบ ส่งเรื่องให้ สตง., ป.ป.ช. รวมถึงคอลัมน์หมายเลข 7 จึงลงพื้นที่พร้อมด้วย นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่า สตง. ในฐานะ ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน เมื่อวันที่ 3 เมษายน

ปลัดเทศบาลตำบลโพทะเล ชี้แจง เดิมมีเพียงรูปปั้นจระเข้ เทศบาลตำบลโพทะเลจ้างเอกชนก่อสร้างรูปปั้นไกรทองเพิ่ม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เสร็จปี 2556 ทั้งนี้คืนเงินค่าวัสดุไปแล้วตามที่ สตง.ทักท้วง ส่วนค่าจ้างแรงงาน 1,000,000 บาท ยังมีข้อโต้แย้ง ขณะที่นายพิศิษฐ์มีข้อสังเกต ระหว่างค่าปั้นจระเข้และไกรทอง

สอบถามช่างปั้นในจังหวัดพิจิตร ยอมรับ พอทราบข่าวเรื่องราคาปั้นหุ่นไกรทองที่แพงเกินจริง ทั้งนี้เป็นการตกลงระหว่างผู้จ้างกับช่างปั้น

ป.ป.ช.ขยายผล พบราคาแพงเกินจริงกว่า 900,000 บาท แจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงภายในวันที่ 22 เมษายน


FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7