กรมเจ้าท่าประกาศ "เจ้าพระยา - คลองบางลำพู" เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเฉพาะคราว

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 17:24 น.

Views

ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 54/2562

เรื่อง กำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยาและคลองบางลำพู เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว

เนื่องในโอกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จะเสด็จพระราชดำเนินประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามพระราชประเพณี พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 ซึ่งกองทัพเรือ ได้รับผิดชอบถวายความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทางน้ำในงาน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และจะทำการซักซ้อมแผนการปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การรักษาความปลอดภัย การจัดระเบียบการจราจรทางน้ำ ในวันซักซ้อมและวันพระราชพิธีฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อธิบดีกรมเจ้าท่า ในฐานะ "เจ้าท่า" อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 52 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2520 จึงประกาศกำหนดให้แม่น้ำเจ้าพระยา และคลองบางลำพู เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินเรือเป็นการเฉพาะคราว ดังนี้

1.แม่น้ำเจ้าพระยา
1.1 เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงเรือลำเลียงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย
- วันที่ 17, 21, 26, 28, และ 30 เมษายน 2562 ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ระหว่างเวลา 15.00 – 22.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
- วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่ สะพานกรุงธนบุรี ถึง สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน

1.2 เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว เรือภัตตาคาร เรือข้ามฟาก และเรืออื่น ๆ นอกเหนือจาก เรือเดินทะเล เรือที่ลากจูงสินค้า และเรือบรรทุกสินค้าอันตราย
- วันที่ 17 และ 21 เมษายน 2562 ห้ามเดินเรือผ่าน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานพระปกเกล้า ระหว่างเวลา 16.00 – 21 00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
- วันที่ 26 และ 30 เมษายน 2562 ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่วัดระฆังโฆสิตาราม ถึง ป้อมวิชัยสิทธิ์(ปากคลองบางกอกใหญ่) ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
- วันที่ 28 เมษายน 2562 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ห้ามเดินเรือผ่านตั้งแต่สะพาน กรุงธนบุรี ถึง สะพานพระปกเกล้า ระหว่างเวลา 16.00 – 21.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ
- วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น. ห้ามเดินเรือผ่าน ตั้งแต่สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ถึง สะพานพระปกเกล้า

2. คลองบางลำพู
2.1 เรือโดยสาร เรือท่องเที่ยว และเรืออื่น ๆ
- วันที่ 17,21, 28 เมษายน 2562 และวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ห้ามเรือผ่านตั้งแต่ สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ถึง สะพานนรรัตน์สถาน ระหว่างเวลา 16.00- 21.00 น. หรือจนกว่าจะแล้วเสร็จ

คำเตือน ผู้ควบคุมเรือลำใดฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ มีความผิดต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าร้อยบาทถึงห้าพันบาท และให้เจ้าท่ามีอำนาจสั่งยึดประกาศนียบัตรผู้ควบคุมเรือมีกำหนดไม่เกินหกเดือน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนตรวจการเดินเรือ สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ กรมเจ้าท่า โทรศัพท์ 02-2331311-8 ต่อ 254 หรือ โทร. สายด่วน 1199 ตลอด 24 ชั่วโมง

Tag : กรมเจ้าท่า ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เจ้าพระยา คลองบางลำพู