News

ฐานทัพเรือซ้อมยิงสลุตหลวง ที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ฐานทัพเรือกรุงเทพ ซ้อมยิงสลุตหลวงพิเศษ ที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ เป็นการซ้อมเสมือนจริงครั้งแรก ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ กองบัญชาการกองทัพเรือ ได้ซ้อมยิงสลุตหลวงพิเศษ จำนวน 101 นัด ในรอบแรก เวลา 14.00 น. ใช้เวลา 16 นาที 40 วินาที จังหวะการยิงมีระยะเวลาห่างระหว่างนัด 10 วินาที และได้ซ้อมยิงสลุตอีก 21 นัด ในเวลา 14.17 น. โดยกระสุนที่ใช้ในการซ้อม เป็นกระสุนไม่บรรจุดินปืน จึงไม่มีประกายไฟออกจากปลายกระบอกปืน แต่เสียงดัง

ในการซ้อมยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติของฐานทัพเรือกรุงเทพ จะยิงสลุตระหว่างวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จังหวะการยิงตามเนื้อเพลงครั้งนี้ เป็นการซ้อมยิงสลุตหลวงพิเศษเสมือนจริง ตามวันและเวลา ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562

นอกจากนี้ กองทัพเรือได้รับมอบบุษบกเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เป็นบุษบกองค์เดิม ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้เชิญไปซ่อมตกแต่ง ปิดทอง ประดับกระจก และเชิญองค์บุษบก ไปติดตั้งบนเรือ มีเจ้าหน้าที่ประกอบองค์บุษบก เข้ากับฐานประกอบชั้นหลังคา และพุ่มข้าวบิณฑ์ ยอดองค์บุษบก

โดยจะเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ไปจอดเทียบท่าราชวรดิษฐ ในช่วงวันที่ 4-6 พฤษภาคม เพื่อถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภค ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก