สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปานามา สาธารณรัฐปานามา แล้ว

วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงปานามา สาธารณรัฐปานามา แล้ว

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปานามา เยือนปานามา เสด็จปานามา