News

ขบวนเชิญน้ำอภิเษกจาก ก.มหาดไทย ไปยังวัดสุทัศน์ฯ เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์

ช่วงเช้าวันนี้ มีพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ติดตามรายงานสดจากคุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน รายงานสดจากบริเวณลานคนเมือง