ขบวนเชิญน้ำอภิเษกจาก ก.มหาดไทย ไปยังวัดสุทัศน์ฯ เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 06:43 น.

Views

ช่วงเช้าวันนี้ มีพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทย ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ติดตามรายงานสดจากคุณนันทิพัฒน์ โปธาปัน รายงานสดจากบริเวณลานคนเมือง 

Tag : สนามข่าว 7 สี ขบวนเชิญน้ำอภิเษก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร10 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่10 ข่าวพระราชพิธีบรมราชาภิเษก น้ำอภิเษก พิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์