จ.น่าน เผชิญไฟไหม้ป่าหลายจุด พบการลักลอบเผาต่อเนื่อง

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 06:50 น.

Views

จังหวัดน่าน สถานการณ์ไฟป่าส่อเค้ารุนแรงอีกระลอก เจ้าหน้าที่พบมีการลักลอบเผาป่าไม่หยุด โดยเฉพาะพื้นที่ป่าบริเวณอำเภอเวียงสา อำเภอนาน้อย และบริเวณป่าห้วยเสียม-ห้วยตาเขี่ยง บ้านนาตอง หมู่ 7 ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น เจ้าหน้าที่ต้องระดมกำลังเดินเท้านำอุปกรณ์เข้าไปดับไฟป่าที่กำลังโหมลุกไหม้ ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามในการดับไฟนานกว่า 3 ชั่วโมง ภายหลังเข้าตรวจสอบพบป่าเบญจพรรณถูกไฟไหม้เสียหายไปกว่า 100 ไร่ จากสถิติการตรวจหาจุดความร้อนของจังหวัดน่าน พบปีนี้สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่าตัว โดยพบจุดความร้อน 880 จุด จึงประกาศขอความร่วมมือประชาชนงดเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร, เผาขยะ และเผาวัชพืช 

Tag : สนามข่าว 7 สี สถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือ สถานการณ์ไฟป่า ไฟป่าภาคเหนือ ไฟป่า ไฟป่า น่าน เผาป่า เผาป่า น่าน