News

เผยค่าฝุ่น PM2.5 วันที่ 18 เม.ย.62 เชียงราย-น่าน ยังอยู่ในระดับสีแดง มีผลต่อสุขภาพ

สถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) วันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น.

ภาคเหนือ
- ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย      142 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                   115 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร    มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน     107 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   มีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา                   78 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
- ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง                 67 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร   เริ่มมีผลต่อสุขภาพ