News

ภาพเป็นข่าว : พายุหมุนกลางไร่มันสำปะหลัง นาน 20 นาที ชาวบ้านเชื่อสัญญาณฝนทิ้งช่วง

ภาพพายุหมุนเกิดขึ้นกลางไร่มันสำปะหลัง ไม่ใช่ภาพที่หาดูได้ง่าย ๆ

นี่คือภาพของพายุหมุนขนาดเล็ก หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า "ลมหัวด้วน" เกิดขึ้นกลางไร่มันสำปะหลัง ในพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

โดยลมหัวด้วนได้พัดเอาเศษใบไม้ที่อยู่กลางไร่มันสำปะหลัง ลอยขึ้นไปในอากาศ ก่อตัวอยู่นานกว่า 20 นาที ก็ค่อย ๆ สลายตัวไป

ชาวบ้านบอกว่า ปรากฏการณ์พายุหมุนดังกล่าว หรือลมหัวด้วน จะเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศร้อนจัด โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้ง

ชาวบ้านเชื่อกันว่า หากเกิดลมหัวด้วนในพื้นที่ใดแล้ว เป็นสัญญาณว่าพื้นที่นั้นจะประสบกับปัญหาฝนทิ้งช่วงนาน ไม่สามารถทำการเกษตรได้