พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กสทช.ออกมาตรการช่วยเหลือทีวีดิจิทัล

วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ชี้แจงหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ตามประกาศของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ซึ่งอนุญาตให้ยกเว้นการชำระค่างวดประมูลใบอนุญาต ในงวดที่ 5 และงวดที่ 6 รวมเป็นเงินกว่า 13,622 ล้านบาท หรือคิดเป็น 30% ของยอดเงินประมูลทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างประสบปัญหาขาดทุนอย่างหนัก

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ยังสามารถคืนใบอนุญาตให้ กสทช. ได้ภายในวันที่ 10 พฤษภาคมนี้ ส่วนจะได้รับเงินคืนเท่าไรนั้น ต้องรอความชัดเจนจากคณะทำงานที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมา เบื้องต้น คาดว่า จะพิจารณาจากระยะเวลาประกอบกิจการ หักลบกับเงินค่าประมูลใบอนุญาตที่จ่ายไปแล้ว

ส่วนผู้ประกอบการที่ได้จ่ายเงินค่าใบอนุญาตงวดที่ 5 ไปแล้วรวม 3 ช่อง ได้แก่ ช่อง 7 HD, ช่องเวิร์คพอยท์ และช่องสปริงนิวส์ รวมเป็นเงิน 986 ล้านบาท กสทช. จะนำเงินที่ได้จากการประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ มาจ่ายชดเชยให้ โดยจะจ่ายคืนเงินให้ช่องทีวีดิจิทัล ที่มีผลประกอบการน่าเป็นห่วงที่สุดก่อน

สำหรับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลอีก 17 ช่อง ที่ยังจ่ายค่างวดไม่ครบ 4 งวด เป็นเงิน 3,215 ล้านบาท ให้รีบติดต่อชำระให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ ในกรณีที่ยังไม่สามารถชำระได้ จะมีมาตรการเยียวยาให้จ่ายดอกเบี้ยปีละ 7.5%

นอกจากนี้ กสทช. จะจัดตั้งองค์กรกลางในการจัดทำ rating ของทีวีดิจิทัลใหม่ทั้งหมด โดยใช้งบประมาณเริ่มต้น 431 ล้านบาท ซึ่งทุกขั้นตอนจะต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดประมูลคลื่นความถี่ 700 เมกะเฮิรตซ์ ในเดือนมิถุนายนนี้

ด้านผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล ต่างรู้สึกพอใจกับมาตรการเยียวยา แต่จะกลับไปหารือและศึกษามาตรการอย่างละเอียดอีกครั้ง เพราะยังมีความกังวลว่า กรณีการคืนใบอนุญาตอาจส่งผลกับโครงข่ายการออกอากาศ และการแข่งขัน